Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Indhold

Det er igen i år (2019) tid til den store strafferetskonference. På konferencen er samlet nogle af landets bedste dommere, anklagere, forskere, advokater og jurister. Her får man altså en alletiders opdatering på strafferetsområdet. Det er kun anden gang, at denne konference løbet af stablen, og igen i år deltager Højesteretspræsident Thomas Rørdam.

Konferencens opstandelse skete, da en række nye begivenheder, der i fremtiden vil præge det danske retssystem, blev offentliggjort. Det er ale begivenheder der allerede nu, har ledt til diverse debatter på området.

Som med så mange andre konferencer, handler denne om networking, og om at blive opdateret på alle de enkelte områder inden for dansk retspraksis. Herunder også de vigtigste tendenser og aktuelle udvikling på området indenfor strafferet.

Programmet for konferencen er endnu under udarbejdelse i fællesskab mellem diverse autoriteter på området, samt de mange tilbagemeldinger fra deltagerne sidste år.

Formålet med konferencen er at samle området indenfor strafferet, herunder alle der til dagligt arbejder med emnet, som f.eks. forsvarsadvokater – men også dommere og jurister på området. hertil naturligvis også almene interesserede på området, der ønsker en komplet opdatering.

Dermed er konferencen målrettet en stor gruppe af personer, dog primært strafferetsadvokater, dommere, anklagemyndigheden, forskere, ministerier m.v., som arbejder med stafferet og straffeproces.